Skolval 2018 2018-04-24T14:51:25+00:00

The following information will be provided in Swedish

Skolval engagerar hundratusentals elever

Skolval är ett val på er skola som ger elever chansen att ta ställning genom att rösta på ett parti. Det är också en möjlighet att diskutera frågor som demokrati och inflytande. Skolval är för dig som går i årskurs 7-9 eller gymnasiet och valet arrangeras av elever. Senaste Skolval fick över 500 000 elever chansen att rösta.

Skolval hålls som ett vanligt riksdagsval med valsedlar, rösträknare och annat som hör till. Efteråt räknas alla valresultat ihop och delas med allmänheten. Skolval är mer än valdagen, det skapar möjligheter till kunskap, samtal och utveckling. Det är enkelt att anmäla sig och allt material är gratis.

Skolval 2018 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Valmyndigheten och Skolverket är samarbetsmyndigheter.