Annual General Meeting 2018

(The following information will be provided in Swedish.)Årsmöte 5-6 maj 2018

Kära medlemmar,

Ni är härmed inbjudna till att delta vid EUP Sveriges årsmöte 2018. Årsmötet är organisationens högst beslutande organ, där ni medlemmar får möjlighet till att påverka dess framtid.

Förra året samlades vi i Malmö. Där hade vi intressanta diskussioner och tog många nya och viktiga beslut. Vi valde styrelse för 2017-2018, röstade fram en omfattande stadgerevidering, beslutade om förändringar i strategi och verksamhetsplan och valde att ändra styrelsens sammansättning.

I år, 5-6 maj 2018, kommer vi att samlas i Stockholm för att diskutera EUP Sveriges utveckling, välja en ny förbundsstyrelse samt ta ställning till motioner och propositioner.

Härmed kallas medlemmarna till årsmöte för Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige den 5-6 maj 2018, i Stockholm.

Du finner praktisk information på sida 2 i kallelsebrevet.

Varmt välkomna!

Kallelse-20180324

SIGN UP TO ATTEND THE MEETING HERE: https://goo.gl/forms/Jvv1j0XmZRASEzkg1

By | 2018-03-24T12:38:49+00:00 March 24th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment